Při každodenním pohybu po světě člověk stále překonává nejrůznější nástrahy a rizika. Nebudeme nyní rozebírat rizika například silničního provozu, nebo hromadné dopravy. Budeme se bavit o přirozeném lidském pohybu – tedy o chůzi. Každý den chodíme po místech, která jsou svým způsobem nebezpečná. Možná ne pro mladého zdravého člověka, ale třeba pro děti, nebo lidi zdravotně postižené, nebo pro seniory. Jde přirozeně o schody, nástupní ostrůvky, zvýšené obrubníky, balkóny, mosty, vyvýšená místa nad srázy a podobně.

Všude nebezpečí

Tam všude hrozí nebezpečí pádu, není-li po ruce bezpečnostní zábrana, o kterou se může člověk opřít, či se jí v případě nouze zachytit. Proto takové zařízení musí být nejen správně osazeno a dobře uchyceno, ale také musí být dostatečně pevné. Zdá se vám, že skleněné zábradlí poslední podmínku nemůže splňovat? Jste na velkém omylu!